شهر کامل برای زندگی متعادل با تمام ابعاد رشد و پیشرفت

2A-paragon

  شهر کامل (پاراگون سیتی) شورای تعامل شهری تحقیق، تألیف- موسس  و برگزار کننده : فصلنامه 2A (مرکز بین‌المللی مطالعات معماری 2A)  Paragon City (Urban Interaction Forum)  شهر کامل برای زندگی متعادل با تمام ابعاد رشد و پیشرفت مرجع: 2A Magazine – International Hub for Architectural Studies www.2aincorp.com توجه: مطلب پیش رو ترجمه‌‌‌‌ی فارسی از مفهوم […]