مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1389

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

179 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • کلیات
 • دامنه کاربرد
 • تعاریف
 • ۲-۱۹ مقررات کلی طراحی و اجرا
 • مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان
 • گواهی صلاحیت مهندس با شرکت طراح
 • چک لیست انرژی
 • نقشه های ساختمان
 • مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت
 • مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی
 • عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمان ها دید
 • گونه بندی کاربری ساختمان
 • گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
 • گونه بندی سطح زیر بنای مفید ساختمان
 • گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
 • عوامل ویژه فرعی
 • گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
 • گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان های غیر مسکونی
 • روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان
 • طراحی سیستمهای مکانیکی
 • طراحی سیستم روشنایی
 • ۳-۱۹ پوسته خارجی ساختمان
 • روش الف – روش کار کردی
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
 • ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی پوسته خارجی
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته
 • روش ب – روش تجویری
 • الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی . اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
 • اثر بهره گیری از سایه بان مناسب
 • نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
 • مجموعه راه حل های قنی تجویزی با (یا پنجره برتر)
 • مجموعه راه حل های فنی تجویزی پ ۲۰ (با پنجره ساده)
 • اصولی گلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
 • جهت گیری ساختمان سده
 • حجم و فرم کلی ساختمان
 • جانمایی فضاهای داخلی
 • جدارهای تور گذر
 • سایبان ها
 • اینرسی حرارتی
 • تهویه طبیعی
 • ۴-۱۹ تأسیسات مکانیکی
 • مقررات کلی
 • تأسیسات سرمایش و گرمایش
 • تأمین سرمایش و گرمایش
 • مدارهای توزیع
 • پایانه های سرمایش و گرمایش
 • سیستم های تهویه
 • تأمین هوای تازه
 • کیفیت درزبندی بازشوها
 • تأسیسات آب گرم مصرفی
 • ملاحظات کلی
 • عایق کاری حرارتی لوله و مخزن
 • ۵-۱۹ سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی
 • سیستمها و تجهیزات روشنایی
 • سیستم های کنترل روشنایی
 • روشنایی فضاها
 • سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنایی
 • کنترل خاموش کردن روشنایی
 • شدت روشنایی فضاها
 • روشنایی محوطه و بیرون ساختمان
 • لامپ ها
 • کنترل روشنایی محوطه و خارج از ساختمان
 • کنتور ها
 • موتورها
 • پیوست ۱: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان
 • تعیین جرم سطحی مؤثر جدار
 • جدار در تماس با خارج
 • جدار مجاور خاک
 • جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده
 • جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان
 • جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید
 • گروه بندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن
 • پیوست ۲: روش محاسبه شاخص خورشیدی
 • پیوست ۳: گونه بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران
 • پیوست ۴: گونه بندی کاربری ساختمان
 • پیوست ۵: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
 • پیوست ۶: مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم
 • پیوست ۷: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
 • پیوست ۸: مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی
 • مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی
 • مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس
 • مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول
 • آجر پلاک (نما)
 • آجر توپر (دیوار)
 • آجر سوراخ دار (دیوار)
 • بلوک سفالی (دیوار)
 • بلوک (دیوار)
 • سیمانی(دیوار)
 • تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
 • تیرچه و بلوک سیمانی (سقف )
 • تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)
 • پیوست ۹: ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
 • ضریب انتقال حرارت شیشه ها
 • شیشه های ساده
 • شیشه های دوجداره عمودی
 • شیشه های دوجداره افقی (سقفی)
 • ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده
 • جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره
 • مثال های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نور گذر
 • ضرایب انتقال حرارت درها
 • پیوست ۱۰: سایه بان ها
 • پیوست ۱۱: روش های محاسبه پل های حرارتی
 • گونه های مختلف پل های حرارتی
 • روند محاسبات عددی
 • ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی منداول
 • کف های زیرین مجاور خاک
 • دیوارهای مجاور خاک
 • اتصالات متداول کفهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
 • اتصالات متداول سقف های میانی
 • اتصالات متداول بامها و دیوار
 • اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
 • اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیر نور گذر
مقدمـه کتاب

صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از چالش های مهم جهان امروز است. در سال های اخیر، افزایش نگرانی ها در خصوص تبعات زیست محیطی مصرف انرژی و گرم شدن کره زمین، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. از سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل توجه است، و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تدوین مقررات و ضوابط، صورت گرفته است
در کشور ما نیز، بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد. متأسفانه با این وجود، اقدامات انجام شده در سال های اخیر اثربخشی مورد انتظار را در کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان نداشته است و رشد مصرف. همچنان روند افزایشی نگران کننده ای دارد. بدیهی است که تداوم این وضعیت، تبعات اقتصادی و زیست محیطی جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت نجر به کشور های صنعتی به روشنی لازمه تدوین ضوابط و مقررات منطبق با شرایط موجود در هر کشور را آشکار می سازد. در همین راستا، در سال ۱۳۷۰، اولین ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان صرفه جویی در مصرف انرزی تدوین گردید که بخش اعظم آن ضوابط طراحی عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان بود. متأسفانه به دلیل عدم وجود آمادگی لازم در جامعه مهندسی ساختمان، ضوابط تعیین شده در این ویرایش، در اکثر پروژه های ساختمانی، اعم از دولتی و خصوصی، نادیده گرفته شد. با توجه به این موضوع، در سال ۱۳۷۸، جلد اول راهنمای این مبحث تهیه گردید و در آن اصول کلی عایق کاری حرارتی ساختمان مطرح شد.
در ادامه، در سال ۱۳۸۱، ویرایش دوم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تهیه و ابلاغ گردید. در این ویرایش، علاوه بر پوست خارجی، تاسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان نیزه هر یک در فصلی جداگانه مطرح شدند، و توصیه هایی نیز برای طراحی ساختمان ارائه گردید. از طرف دیگر، در گروه بندی ساختمان ها، علاوه بر کاربری، عوامل دیگری نظیر نیاز انرژی سالانه نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین برای یکسان سازی داده های فنی در خصوص مصالح و فراورده های ساختمانی مورد استفاده در پوسته خارجی ساختمان، ضرایب هدایت حرارت و مقاومت های حرارتی مورد نیاز در طراحی و محاسبات نیز به پیوست ارائه گردید اکنون، در ویرایش حاضر مبحث نوزدهم، مسایل تریر مورد نظر قرار گرفته است
ساده سازی مشن مبحث تا حد امکان – گسترش حوزه شمول و ساده سازی راه حل های تجویزی
– ارائه راهنمایی های لازم جهت تسهیل و یکسان سازی روش محاسبات طراحی عایق کاری
حرارتی پوسته ساختمان مطابق با ضوابط مبحث ۱۹ء – تکمیل داده های حرارتی مربوط به مصالح و فراورده های مورد استفاده در ساخت و ساز فعلی کشور و همچنین فراورده های نوینی نظیر شیشه های دوجداره با پوشش های خاص، پنجره های یو پی وی سی و آلومینیوم گرماشکن و – که جهت بهبود عملکرد حرارتی پوسته خارجی ساختمان قابل استفاده هستند؟ – افزودن پیوست جامعی در رابطه با سایدبان های مناسب برای شهرهای مختلف کشور – افزودن اطلاعات فنی و مقادیر عددی مورد نیاز برای محاسبه انواع پل حرارتی در پوسته ساختمان – تکمیل و ساده سازی فصل مربوط به تأسیسات مکانیکی و تأکید بر مواردی نظیر کاربرد سیستم های کنترل و برنامه ریزی – تکمیل و ساده سازی فصل مربوط به سیستم روشنایی و تأسیسات الکتریکی
امید است، با رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی. و ارائه اطلاعات تکمیلی مورد نیاز، زمینه اجرایی شدن این مبحث در ساخت و ساز کشور، خصوصا در پروژه های دولتی، بیش از پیش فراهم گردد.
بدیهی است ضوابط در نظر گرفته شده در این ویرایش، همچنان با مقررات وضع شده در کشورهای صنعتی فاصله دارد. امید است در آینده ای نه چندان دوره برای نیل هر چه بیشتر به استانداردهای مطرح جهانی در زمینه مصرف انرژی، گام های لازم برداشته شود که به نظر می رسد اهم اقدامات در این زمینه اشاعه فرهنگ پایداری، ساختمان های سبز، سیستم های هوشمند، کاربرد انرژی های تجدید پذیر، سیستم های نوین تهویه و تعمیم برچسب انرژی به تمامی فراورده ها و تجهیزاتی است که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند
کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “