مدرنیته در معماری

” مطلبی برای نمایش وجود ندارد “

مدرنیته در معماری و شهرسازی ایران صارمی

مدرنیته و رهاوردهای آن در معماری و شهرسازی ایران نویسنده:علی اکبر صارمی فصلنامه گفتگو – شماره دهم – زمستان ۱۳۷۴- صفحات ۷۰-۵۷

مدرنیته آنچنان‌که از مجموعۀ‌ نوشته‌ها‌ و گفتارهای‌ فـیلسوفان غـربی و ایـرانی برمی‌آید بر اصول‌ اولیه مبتنی است که می‌تواند پایه و اساس تحلیل‌های ما‌ از معماری ایران را تـشکیل دهد.در

ادامه مطلب

تبلیغات

side_adv

جستجو

لطفا برای جستجوی دقیق، موضوع خبر مورد نظر را در فیلد زیر نوشته و روی دکمه ی جستجو کلیک کنید ...

مطالب پر بازدید سایت

آخرین پروژه ی منتشر شده

خانه ۱۳۳۰

برای دسترسی به اطلاعات پروژه روی دکمه زیر کلیک کنید
اطلاعات پروژه

منتخب سردبیر

تبلیغات

side_adv

جستجو

لطفا برای جستجوی دقیق، موضوع خبر مورد نظر را در فیلد زیر نوشته و روی دکمه ی جستجو کلیک کنید ...

مطالب پر بازدید سایت

آخرین پروژه ی منتشر شده

خانه ۱۳۳۰

برای دسترسی به اطلاعات پروژه روی دکمه زیر کلیک کنید
اطلاعات پروژه

منتخب سردبیر

” مطلبی برای نمایش وجود ندارد “

مدرنیته در معماری و شهرسازی ایران صارمی

مدرنیته و رهاوردهای آن در معماری و شهرسازی ایران نویسنده:علی اکبر صارمی فصلنامه گفتگو – شماره دهم – زمستان ۱۳۷۴- صفحات ۷۰-۵۷

مدرنیته آنچنان‌که از مجموعۀ‌ نوشته‌ها‌ و گفتارهای‌ فـیلسوفان غـربی و ایـرانی برمی‌آید بر اصول‌ اولیه مبتنی است که می‌تواند پایه

ادامه مطلب

تبلیغات

side_adv

جستجو

لطفا برای جستجوی دقیق، موضوع خبر مورد نظر را در فیلد زیر نوشته و روی دکمه ی جستجو کلیک کنید ...

مطالب پر بازدید سایت

آخرین پروژه ی منتشر شده

خانه ۱۳۳۰

برای دسترسی به اطلاعات پروژه روی دکمه زیر کلیک کنید
اطلاعات پروژه

منتخب سردبیر