مبحث هفتم مقررات ملی ایران پی و پی سازی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1392

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

80 صفحه

قیمت :

26000 ریال

فهرست مطالب
 • کلیات  هدف
 • دامنه کاربرد
 • تعاریف
 • روش های طراحی
 • ۲-۷ شناسانی ژئوتکنیکی زمین
 • هدف ۲۲۷ شرایط نیاز به انجام عملیات شناسایی
 • شناسایی ها
 • حفاری و نمونه برداری خاک
 • آزمون های آزمایشگاهی
 • آزمون های درجا (محلی)
 • گزارش ها
 • ۳-۷ گودبرداری و پایش
 • هدف
 • آماده سازی و تسطیح
 • گودبرداری
 • پایش و کنترل
 • ۴-۷ پی سطحی
 • هدف
 • ملاحظات طراحی بی های سطحی
 • نشست مجاز ۵
 • روش های طراحی پی سطحی
 • پی های انعطاف پذیر
 • ملاحظات اجرایی بی های سطحی
 • ۵-۷ سازه های نگهبان
 • هدف
 • انواع سازه های نگهبان
 • پایداری انواع سازه های نگهبان
 • فشار خاک
 • روش های طراحی سازه های نگهبان
 • مهاربندی
 • خاکریز پشت دیوار
 • زهکشی و آب بندی دیوارها
 • پی های عمیق
 • هدف
 • مبانی طراحی پی های عمیق
 • بارهای طراحی
 • شمع تحت بار محور
 • شمع های تحت بار جانبی
 • گروه شمع
 • بار مجاز طراحی شمعها
 • آزمایش های بارگذاری شمع
 • طراحی سازهای شمعها
 • ملاحظات ساخت و اجرای شمع
مقدمـه کتاب

مقدمه
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان سی و پی سازی» برای اولین بار در مرداد ماه ۱۳۶۹ منتشر شد. از آنجا که اساسا موضوع مهندسی ژئوتکنیک به علت پیچیدگی ها و عدم شناسایی هایی که در زمین موجود است، مانند سایر گرایش های مهندسی عمران در چارچوب آیین نامه و مقررات به راحتی نمی گنجد، مشن اولیه این مبحث مختصر و در حد بيان تعاریف کلی عنوان شده بود. در و برایش بعدی که در سال ۱۳۸۸ منتشر شد. علیرغم گسترش قابل توجه مطالب نسبت به ویرایش فیلی، اما اعداد و ارقام محدوده های طراحی مانند ضرایب اطمینان و حدود مجاز بهره برداری اراله نگردید. با توجه به پیشرفت هایی که در این گرایش مهندسی پیش آمده، اعتقاد اعضا کمیته بر آن بوده است که لازم است اعداد و ارقام مورد نیاز طراحان را تا حد بیشتر مطرح نمود و لذا ویرایش حاضر با گسترش نسبتا وسیعی در مقایسه با متن قبلی روبروست که امید است مورد استفاده مهندسان قرار گیرد
حرفه مهندسی ژئوتکنیک به علت آنکه تکیه بر آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی متعدد دارد و تغییرات قابل ملاحظه ای در خصوصیات خاکها وجود دارد فضای حاکم بر مبحث این نخست از سایر مباحث مقررات ملی ساختمان کمی متفاوت باشد. در این مبحث به قضاوت مهندسی از تفسير مشاهدات و نتایج آزمایش ها تکیه بیشتری می شود و در این ارتباط هم تجربه مهندسی نقش اساسی تری به عهده می گیرد و هم مسئولیت مهندس افزایش می یابد.
زمینه اصلی ویرایش جدید، طراحی بر اساس حالات حدی است و در آن عمدتا به حالات حدی نهايي و بهره برداری پرداخته شده است. این دو حالت حدي علاوه بر آنکه با مفاهیم علمی و عملی ژئوتکنیک هماهنگی خوبی دارد. امروزه در بیشتر گرایش های مهندسی عمران مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد، اما از آنجا که در عرف فعلی مهندسی کشور، طراحی پی ها و دیوارها عمدتا با روش تنش های مجاز صورت می گیرد، سعی شده با معرفی ضرایب اطمينان مناسب، یافته های حالات حدی با بافته های تنش های مجاز قابل مقایسه باشد و طراحان بتوانند مطابق معمول با روش تنش های مجاز با مشابه سایر همکارانشان در حرفه مهندسی عمران با روش حالات حدی طراحی
از ویژگی های این مبحث ارتباط تنگاتنگ آن با سایر مباحث موجود در مقررات ملی ساختمان است، در این رابطه سعی شده ضمن منظور داشتن مسائل سازمانی، کمترین تناقضی با مباحث
مربوط به آنها ایجاد نشود. وجود متخصص سازه در جمع کمیته تدوین کننده این مبحث خود نشانه اهمیت این موضوع است.|
لازم است یادآوری شود که ضمن آنکه موضوع خاک و ژئوتکنیک از قدیمی ترین تخصص های مهندسی عمران است، ولی به علت پیچیدگی های خاص آن هنوز مسائل ناشناخته در آن فراوان بوده و نیاز به پژوهش و کسب تجربه بیشتری است. از این رو علی رغم اینکه در ویرایش جدید تا آنجا که ممکن بوده سعی شده برای سوالات و گزینه های مختلف طراحان، پاسخ های روشن و فالعي داده شود، اما سوالات پاسخ داده نشده و با اشکالات متعددی ممکن است در متن فعلی وجود داشته باشد که برای برطرف کردن آنها نیاز به راهنمایی عموم مهندسان و اهل فن می باشد امید است استفاده کنندگان این مبحث از اظهار نظر و ارایه پیشنهاد و نقدهای خود دریغ نکنند و تدوین کنندگان مبحث را مورد حمایت قرار دهند
در پایان اعضاء کمیته مبحت از همکاران شورای تدوین که با ارائه نقطه نظرات و نقدهای خود طی جلسات مختلف باعت ارتقاء کیفیت این مبحث شدند. تشکر و قدردانی می نمایند
کمیته تدوین کننده مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “