مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1395

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

114 صفحه

قیمت :

150000 ریال

فهرست مطالب
 • کلیات
 • مفاهیم
 • تعریف پدافند غیر عامل
 • مفهوم پدافند غیرعامل
 • تهدیدات
 • هدف
 • دامنه کاربرد
 • کار کرد پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان
 • شهرسازی
 • معماری
 • سازه
 • تاسیسات
 • گروه بندی ساختمانها
 • بارهای ناشی از انفجار
 • تعاریف
 • ملاحظات معماری
 • کلیات
 • رابطه معماری و پدافند غیر عامل سد
 • ملاحظات طراحی محوطه
 • جانمایی ساختمان
 • فضاهای باز
 • ورودی ها
 • مسیرهای دسترسی
 • جان پناه ها و دیوارهای محافظ
 • طراحی پله و شیبراه در محوطه
 • مصالح سطوح کف معابر
 • طراحی معماری
 • طراحی حجم ساختمان
 • عناصر الحاقی
 • جداره خارجی ساختمان
 • رابطه فضای امن با سایر فضاها
 • مسیرهای حرکت
 • طراحی نمای جداره خارجی ساختمان
 • طراحی قاب و مهاربندی پنجره
 • سایر باز شوها
 • تیغه بندی و عناصر غیر سازهای
 • آسانسور و پلکان
 • فضاهای امن
 • تعریف فضای امن
 • جانمایی فضای امن
 • مصالح و اعضای داخلی
 • الزامات طراحی فضای امن
 • پناهگاه
 • درجه اهمیت پناهگاه
 • انواع پناهگاه
 • گروه بندی پناهگاه ها از نظر درجه اهمیت
 • گروه بندی پناهگاه ها از نظر نوع عملکرد
 • گروه بندی پناهگاه ها از نظر مدت زمان اقامت
 • پناهگاه های اختصاصی و عمومی
 • جانمایی پناهگاه
 • ظرفیت پناهگاه
 • مشخصات پناهگاه
 • فضای داخلی پناهگاه
 • محفظه هوابند
 • ورودی پناهگاه
 • راههای فرار و خروجی های اضطراری
 • روانبخشی پناهگاه
 • مشخصه های مکانیکی و دینامیکی مصالح
 • کلیات
 • مصالح مناسب برای سازه های انفجاری
 • بتن مسلح
 • مصالح بنایی مسلح
 • مصالح سنگدانه ای
 • مصالح نما
 • فولاد ساختمانی
 • ویژگی های دینامیکی مواد
 • ضریب افزایش مقاومت (SIF)
 • ضریب افزایش دینامیکی (SIF)
 • تنش تسلیم طراحی در سازه های مقاوم در برابر انفجار
 • سیستم های سازهای مقاوم در برابر انفجار
 • کلیات
 • سیستم های رایج برای ساختمان
 • دیوار بنایی مسلح
 • دیوار بتنی پیش ساخته
 • دیوار بتنی درجا
 • قاب قوسی و شیبدار (با سقف سبک)
 • سیستم های رایج برای سازه پناهگاهی
 • سازه پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون در جا
 • سازه های پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته
 • تاسیسات برقی و مکانیکی
 • الزامات قانونی
 • دامنه کاربرد
 • ساختمان های موجود
 • مقررات کلی
 • تاسیسات برقی
 • سیستم الکتریکی
 • سیستم ارتباطی و مخابراتی
 • سامانه برق اضطراری
 • مبدل های برق
 • تاسیسات مکانیکی
 • کلیات
 • تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
 • تاسیسات بهداشتی
 • سیستم آبرسانی
 • تاسیسات فاضلاب
 • لوله کشی گاز طبیعی ساختمان
 • تاسیسات اطفاء حریق
 • آسانسور و پله برقی
 • آسانسورهای اضطراری
 • تاسیسات پناهگاه
 • کلیات
 • تاسیسات برقی
 • تاسیسات تهویه و تعویض هوا
 • تاسیسات بهداشتی
مقدمـه کتاب

مقدمه
در اجرای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در تأکید بر لزوم اهتمام دولت به مسأله پدافند غیر عامل و ارائه تدابیر کارساز در این باب و عملی نمودن آنها، همچنین تأکید معظم له بر داشتن طرح پدافند غیر عامل برای کلیه پروژه ها و تأسیسات کشور و نیز در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار اقدام به تشکیل کمیته تخصصی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان به منظور تدوین مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان «پدافند غیرعامل» نمود.
مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان شامل اصول و قواعدی است که در صورت به کارگیری آنها می توان به اهداف پدافند غیر عامل از قبیل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیتهای ضروری و تسهیل مدیریت بحران نایل گردید. در این مبحث که همانند سایر مباحث مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد ضمن ارائه تعریف و مفهوم پدافند غیر عامل به ارائه دامنه کاربرد مبحث و همچنین به کار کرد پدافند غیرعامل در معماری، سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی نیز پرداخته شده است. در این مقررات، ساختمان ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش ساختمان و … به پنج گروه اهمیتی با درجه اهمیت ویژه (۱)، بسیار زیاد (۲)، زیاد (3)، متوسط (۴)، و کم (۵) طبقه بندی شده اند که مقررات ارائه شده در اولین ویرایش مبحث در حال حاضر صرفا در خصوص ساختمانهای گروه اهمیتی ۲، ۳ و ۴ ارائه گردیده است.
در فصول مربوط به الزامات پدافند غیرعامل در طراحی سازه به مشخصه های مکانیکی و دینامیکی مصالح مقاوم در برابر انفجار و سیستم های سازهای مقاوم در برابر انفجار پرداخته شده است. در تعیین بارهای انفجاری به منظور طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار ضوابط مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ملاک عمل می باشد. همچنین در خصوص ضوابط اختصاصی طراحی سازه های بتن آرمه و فولادی به مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان ارجاع گردیده است.
از آنجا که این مبحث برای اولین بار تدوین و ارائه گردیده، بی تردید دارای نواقص و کاستی هایی است که تقاضا دارد مهندسان و بهره برداران محترم نظرات ارزنده و سازنده خویش را جهت بررسی و لحاظ در ویرایش های بعدی به این کمیته ارسال نمایند.
غلامرضا هوائی رئیس کمیته پدافند غیرعامل

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “