گالری و شوروم محصولات فانتونی

گالری و شوروم محصولات فانتونی

سمانه قاسمپور، امیر قاسمپور

استان تهران

گالری و شوروم محصولات فانتونی

سمانه قاسمپور، امیر قاسمپور

استان تهران

ویدیو
ویدیو و انیمیشنی برای نمایش وجود ندارد
دیاگرام های طراحی
پلان و نما
مقاطع و جزییات
اطلاعات پروژه
نام پروژه :
گالری و شوروم محصولات فانتونی
موقعیت پروژه :
استان تهران
آدرس پروژه :
تهران، احمد آباد مستوفی، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران
شرکت مشاور :
معماران پوست سوم
معمار مسئول :
سمانه قاسمپور، امیر قاسمپور
تیم طراحی :
عاطفه سلیمانی، الهه کاوه، ملیکا میرلطیفی
تاریخ آغاز پروژه :
1398
تاریخ پایان پروژه :
1399
مساحت زمین ( متر مربع ) :
1450
مساحت زیر بنا ( متر مربع ) :
1450
دسته بندی کاربری :
نمایشگاهی
تیم اجرایی :
فرزین خسروطبع
تاسیسات الکتریکی :
ابوالفضل خادمی، مسعود بتویی
تاسیسات مکانیکی :
میلاد جلیلی نیا
كارفرما :
امیرحسین کشاورز، شرکت صادر نما
عکاسی پروژه :
استودیو دید
جوایز کسب شده :

– رتبه اول سیزدهمین دوره جايزه معماری داخلی ایران، برگزار كننده مجله معماری و ساختمان، ۱۳۹۹

توضیحات فارسی

معماری نتیجه دگراندیشی به موضوع طراحی در جهت افزایش خاصیت هنری فضاست در این مهم طراحی فانتونی با تجمیع ساختار شکنی در المانهای فضا و کاربرد مفاهیم پایه طراحی در ایجاد اتمسفر طراحانه به کار گرفته شده است. اصول تعادل، تناسب، تاکید، تداوم، وحدت و تنوع شکل دهنده سازمان بندی صحیح می باشد که با کمک رنگ، نور، بافت و فضا اثری مطلوب و زیبا پدید آید.

مفاهیم و المانها به شرح زیر پروژه فانتونی گالری را از جز به کل و از کل به جز شکل داده اند:
– اتمسفر: پاسخی کیفی به فضای معماری و لزوم توجه به ادراکات چند حسی به عنوان راهکاری مناسب در همزیستی عاطفی انسان در تعامل با مکان ( اتمسفر معمارانه/ کریستین بورچ، یوهانی پالاسما، گرنوت بومه )

– ساختار شکنی در نمایش: ارائه متفاوت و هنرمندانه محصولات با افزایش کارایی و تلاشی در راستای افزایش کیفیت اتمسفر فضایی
– تضاد و هارمونی: استفاده از تضاد به معنای بهره گیری از آن در مقدار و خلوص رنگ و بهره‌گیری از هارمونی به معنی همخوانی در ترکیب بندی و ایجاد تعادل بصری

– رنگ و بافت: رنگ از مهم ترین عوامل در تحریک عواطف در ایجاد اتمسفر فضایی تاثیر گذار و بافت نیز عنصری درگیر با حس بینایی و لامسه
– گرافیک محیطی و بافت بصری: گرافیک به معنی کشیدن یک تصویر با هدف انتقال معنی و مفهوم ای که مدنظر خالق اثر است، اطلاع رسانی عمومی، جلب بازارکار، تبلیغات و برندینگ از نقاط تلاقی کرافیک و معماری است. بافت بصری به معنای بافتی که با یک قلم نقاشی می شود و لمسی نیست که در طرح فانتونی گالری قابل مشاهده است.

– ارتباط و دسترسی (پله): قرارگیری موقعیت شاخص دسترسی در سازماندهی فضایی با عملکرد همزمان دعوت کنندگی و عدم تعارض در روند سیر بازدید از گالری

– شفافیت (تداوم) و فضای سیال: مسیر حرکت یا نگاه بازدید کننده در گالری تداومی پیوسته دارد به گونه ایی که گشایش های فضایی در امتداد افقی و عمودی موجب شفافیت فضا می گردد، در ایجاد یک فضای سیال طراح به دنبال حذف عناصر زائد و تعریف یک پوسته نازک است و معماری شفاف روند رسیدن به اصل کاهش ماده و طی مسیر تا رسیدن به فضاست.

English Description

Architecture is the outcome of dissidence toward the subject of design in order to enhance the artistic property of space. Regarding this important issue, the Fantoni design has been utilized by integrating deconstruction in spatial elements and applying basic design concepts in way of creating a design-based and innovative atmosphere.

The following concepts and elements have formed the Fantoni gallery project from its parts to the whole and from the whole to its individual parts:
– Atmosphere: Is a qualitative response to architectural space and the necessity of paying attention to multisensory perceptions as an appropriate approach toward the human emotional coexistence in interaction with place (Architectural Atmospheres / Christian Borch, Juhani Pallasmaa, Gernot Böhme)

– Deconstruction in the Display: A different and artistic presentation of products with increasing efficiency and efforts in way of increasing the quality of the spatial atmosphere.

– Contrast and Harmony: Making use of contrast means utilizing it in the amount and purity of color and using harmony means obtaining harmony in composition and creating visual balance.

– Color and Texture: Color is one of the most significant factors in stimulating emotions in creating an effective spatial atmosphere and texture is also an element involved with the senses of sight and touch.

– Environmental Graphics and Visual Texture: Graphics means drawing an image with the primary objective of conveying a meaning and concept intended by the creator of the work. Public awareness, work market attraction, advertising, and branding are the meeting points of graphics and architecture. Visual texture means the texture that is painted using a pen that is not touchable which can be observed in the Fantoni gallery’s design.

– Connection and Access (Stairs): The placement of the location of the most significant element of access in the spatial organization with the simultaneous functions of being inviting and non-conflicting in the process of visiting the gallery.

– Transparency (Continuity) and Fluid Space: The movement or gaze path of the visitor in the gallery is continuous in such a manner that the horizontal and vertical spatial openings lead to the transparency of the space. In creating a fluid space, the designer attempts to omit redundant elements and define a thin shell. Transparent architecture is the process of obtaining the principle of material reduction and following a certain path in order to reach the intended architectural space.

نظرات پست

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “