مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان علائم و تابلوها

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1396

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

74 صفحه

قیمت :

20000 ریال

فهرست مطالب
 • بخش اول – کلبات
 • مقدمه و اهداف
 • لزوم این مقررات و دامنه شمول آن
 • أهداف
 • تعاریف و نحوه کار برد
 • علائم ایمنی
 • رنگهای دارای مفهوم ایمنی
 • تابلوها و علائم تصویری
 • انواع تابلوها و علائم تصویری از جهت کاربرد)
 • تابلوها و علائم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاهها
 • (1) علائم تصویری بازدارنده
 • (۲) علاتهم تصویری هشدار دهنده
 • (۳) علاتی تصویری الزام کننده
 • (۴) علامه تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن
 • (۵) علائم خروج اضطراری و مسیرهای فرار (۶) علائم مکمل برای نشان دادن جهت خروج اضطراری
 • (۷) علائم تصویری مربوط به کمک های اولیه
 • (۸) علائم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق
 • (۹) علاني مكمل جهت دار برای دسترسی به وسائل اطفای حریق
 • تابلوی معروف کاربری
 • تابلوی تبلیغاتی
 • تابلوی انتظامی ( ترافیکی)
 • تابلوی بام ساختمان
 • تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر
 • تابلوی اطلاع رسانی
 • انواع تابلو و علائم تصویری از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال)
 • انواع تابلو و علائم تصویری از جهت مدت زمان استفاده )
 • سازه علائم تصویری و تابلو
 • آگهی علائم تصویری و تابلو
 • سطح علائم تصویری و تابلو
 • علائم تصویری و تابلوی ناهماهنگ با مقررات
 • دارنده و مسئول علائم تصویری و تابلو
 • مجوز علائم تصویری و تابلو
 • مصالح علائم تصویری و تابلو
 • مناطق ویژه (اعمال کنترل های خاص)
 • علائم و تابلوهای نورانی
 • علائم نوری
 • علانچ صوتی ایمنی
 • علائم ایمنی کلامی
 • علائم ایمنی با حرکات دست
 • ضوابط کلی
 • محدوده نصب انواع علائم و تابلوها
 • محدودیت مکان نصب علائم و تابلوها
 • الزامات ساخت و نصب علائم و تابلوها
 • الزامات استانی و سازه علائم و تابلوها
 • الزامات نوع و مقاومت مصالح علائم و تابلوها
 • الزامات الکتریکی علائم و تابلوها
 • تعمیر و نگهداری علائم و تابلوها
 • ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها
 • ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق
 • ضوابط کلی استفاده از علائم نوری
 • ضوابط کلی استفاده از علائم سوتی
 • ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی
 • فوایط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست
 • ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در اطراف محل خاکریزها و گودالهای با خطر سقوط یا تصادم :
 • بخش دوم – تابلوها و علائم هشداردهنده لازم در داخل ساختمان ها
 • علائم و چراغ های خروج اضطراری
 • علائم خروج اضطراری
 • چراغ های خروج اضطراری
 • بخش سوم – تابلوها و علائم هشداردهنده الزامی در کارگاه ها
 • ضوابط کلی علائم هشداردهنده الزامی در کارگاه ها
 • لزوم نصب علائم ایمنی بر روی مخازن و خطوط لوله حاوی مواد خطرناک
 • کاربرد علائم برای نشانه گذاری مخازن و مجراهای دارای مواد خطرناک
 • کاربرد علائم برای نشانه گذاری محوطه ها و مکانهای دارای مواد خطرناک
 • علامتگذاری در کارگاههای موقت داخل جاده ها یا هنگام خط کشی خیابانها برای اعلام موانع و محل های خطرناک
 • بخش چهارم – تابلوها و علائم در معابر و فضاهای شهری و محیط خارج از ساختمان
 • ضوابط کلی
 • تابلوهایی که نیاز به مجوز ندارند، تابلوهای نیازمند مجوز و تابلوهای غیر مجاز
 • تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت های شهری ندارند
 • تابلوهای غیر مجاز
 • انواع پلاکها و تابلوهای مجاز
 • سطح مجاز تابلوها
 • محدوده نصب انواع تابلوها
 • محدوده کلی نصب تابلوها
 • ارتفاع حد زیرین تابلوها
 • ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها
 • پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی
 • حریم تابلوهای مختلف
 • خط و مطالب تابلوها
 • مطالب تابلو
 • خط در تابلو
 • رنگ و نورپردازی تابلوها
 • رنگ
 • نورپردازی در تابلوها
 • تابلوهای ناهماهنگ پیوست : علائم تصویری رنگی
مقدمـه کتاب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “