مبحث پانزدهم مقررات ملی ایران آسانسورها و پلکان برقی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

13962

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

74 صفحه

قیمت :

250000 ریال

فهرست مطالب
 • کلیات
 • حدود و دامنه کاربرد تعاریف
 • آسانسورها
 • الزامات اولیه انتخاب آسانسور
 • طراحی و آماده سازی محل آسانسور و اجزاء آن
 • ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی
 • ویژگی های آسانسورهای هیدرولیک
 • الزامات آسانسورهای حمل خودرو
 • آزمایش و تحویل گیری
 • حفاظت در مقابل آتش
 • برق اضطراری
 • پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 • الزامات اولیه طراحی
 • ویژگی های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 • تأثیرات پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر سازه ساختمان
 • مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 • حفاظت های فنی و ایمنی
 • حفاظت در مقابل آتش
 • تحویل گیری و نگهداری
 • پیوست ۱ اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 • پیوست ۲ جدول های ابعادی آسانسور
 • پیوست ۳ نقشه ها و اطلاعات تکمیلی
 • واژه نامه انگلیسی به فارسی
مقدمـه کتاب

احداث ساختمان های بلند مرتبه و برج ها در کلان شهرها، افزایش میانگین سنی افراد جامعه و نیاز جمعیت میانسال و کهنسال کشور به استفاده از سامانه های مکانیزه حمل و نقل داخل ساختمان لزوم تعبیه سامانه هایی چون آسانسور و پله برقی را بیش از پیش روشن ساخته است. به منظور طراحی، اجرا و بهره برداری صحیح و قانونمند این تجهیزات لازم است ضوابط مشخصی در این خصوصی توسط نهادهای ذیصلاح تدوین و ابلاغ گردد. این ضوابط علاوه بر جامعیت باید به اندازه کافي شفاف و بدون ابهام بوده و ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. از اینرو مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان برای اولین بار در سال ۸۰ با عنوان اسانسورها و پله های برقی توسط دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی (سابق) تدوین گردید و در سال ۸۷ نیز مورد بازنگری قرار گرفت، پیشرفت چشمگیر صنعت آسانسور در دنیا در دو دهه اخیر و به تبع آن تغییرات بوجود آمده در استانداردهای بین المللی از یک سو و از سوی دیگر تجربیات ۱۵ ساله اجرای ضوابط مربوط به مبحث أسانسور در کشور. لزوم باز خوانی و ارزیابی مجدد ضوابط موجود در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان را بیش از پیش روشن می نمود. بدین منظور ویرایش پیش رو به عنوان دومین بازنگری این مبحثه در سال ۱۳۹۲ با هدف رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی و به روز رسانی ضوابط مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت. مهمترین مباحث بازنگری شده توسط کمیته تخصی مبحث پانزدهم به شرح زیر هستند : بازبینی ساختار کلی مبحث و بهبود آن شامل حذف مطالب با جنبه آموزشی و غیر ضابطهای
ادغام مطالب مربوط به پلکان برقی با پیاده رو متحرک و رفع اشکالات ویرایشی سحث : سادسازی مفاهیم و ضوابط من مبحث تا حد امکان گسترش حوزه کاربرد و ساده سازی ضوابط و مقررات : تکمیل بخش مربوط به آزمایش و تحویل گیری آسانسور و پلکان برقی : نکمیل بخش مربوط به آسانسور های هیدرولیکی ” هماهنگ سازی ضوابط و مقررات این بحث با سایر مباحث مقررات ملی ساختمان ” خارج نمودن مطالبی از جنبه توصیه ای به حالت ضابطهای
: کاهش حداکثر ارتفاع مجاز برای احداث ساختمان بدون آسانسور تعیین متولی پاسخگو در صورت بروز هر گونه مشکل با حادثه در هر یک از مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری از آسانسور جهت جلوگیری از بروز هر گونه ایهام و منازعه در مواقع بروز حادته : تطابق و بروز رسانی مطالب و ضوابط مبحث با آخرین ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران
(1SIRI، و استاندارد های معتبر بین المللی : تدوین و تکمیل الزامات مدارک فنی آسانسور و پلکان برقی شامل دستورالعمل ایمنی، دستور العمل بهره برداری، گواهی های بازرسی، تاییدیه های فنی، نقشه های اجرایی، پلاک و مشخصات سازنده و الزام به تحویل آن به مسئولین ساختمان : بازنگری، اصلاح و تدقیق تصاویر و نمودارها و جداول : دریافت، ارزیابی و اعمال نظرات اصلاحی و ابهامات رسیده به دفتر مقررات ملی ساختمان از طرق
کارشناسان و متخصصین صنعت ساختمان و آسانسور از زمان انتشار نسخه اولیه مبحث در پایان امید است و برایش ارائه شده به بهبود هر چه بیشتر کمیت و کیفیت طراحی، اجرا و بهره برداری از آسانسورها و پلکان برقی و ارتقاء سطح کارایی صنعت ساختمان کشور گردد.
کمیته تخصصی بازنگری مبحت پانزدهم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “