مبحث هشتم مقررات ملی ایران طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1392

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

80 صفحه

قیمت :

26000 ریال

فهرست مطالب
 • ۱-۸ کلیات
 • دامنه کاربرد
 • تعريفها
 • ۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
 • کلیات
 • مصالح ساختمانی
 • ۳-۸ الزامات عمومی
 • کلیات
 • ۴-۸ ساختمان های بنایی مسلح
 • کلیات
 • تحلیل و طراحی
 • ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
 • ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
 • ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
 • ۵-۸ ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف
 • کلیات
 • محدوده کاربرد
 • ساختگاه
 • مصالح
 • طرح و اجرا
 • ۶-۸ ساختمان های بنایی غیر مسلح
 • کلیات
 • محدوده کاربرد
 • ساختگاه
 • مصالح
 • طرح و اجرا
مقدمـه کتاب

مقدمه مبحث
استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان ها از دیر باز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمان های موجود در کشور خصوصا در شهرهای کوچک، بخش های روستاها و همچنین در بافتهای فرسوده و قدیمی کلان شهرها از نوع مصالح بنایی می باشد. آسیب پذیری قابل توجه این ساختمان ها در زمین لرزه های گذشته با عنایت به عدم رعایت صحیح ضوابط فنی، اهمیت تدوین به روز رسانی، ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می سازد. با توجه به اهتمام جدی دفتر امور مقررات ملی ساختمان جهت بازنگری و بروز نمودن مباحث، کمیته مبحث هشتم پس از تدوین آخرین ویرایش مبحث در سال ۱۳۸۴، کمیته بازنگری را در سال ۱۳۹۱ تشکیل و مجددا ارزیابی و بازنگری مطالب را آغاز نمود که خوشبختانه با برگزاری جلسات فشرده در تابستان ۱۳۹۲ پیش نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحبنظران و مهندسان قرار گرفت و به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسید. در این ویرایش نسبت به چاپ پیشین تغییرات زیر انجام شده است

 1. در فصل اول ویرایش جدید تعاریف اولیه مورد نیاز این مبحث از مقررات ملی ساختمان به صورت موردی ارائه شده است.
 2. فصل دوم از ویرایش جدید به معرفی خصوصیات مصالح مورد استفاده می پردازد که نسبت به ویرایش پیشین مفصل تر بوده و اطلاعات بیشتری جهت انتخاب مصالح در اختیار مهندسان قرار خواهد داد
 3. در ویرایش جدید این مبحث، فصل سوم تحت عنوان “الزامات عمومی” به مباحث قبلی اضافه
  شده است که رعایت این ضوابط در کلیه ساختمان های موضوع این مبحث الزامی می باشد.
 4. فصل چهارم ویرایش جدید به ارائه ضوابط ساختمان های بنایی مسلح” اختصاص داده شده
  است. این ساختمان ها با توجه به اینکه عملکرد مناسبی در مقابل بار زلزله داشته و نیز به دلیل هزینه ساخت کمتر نسبت به سایر ساختمان ها، در کشورهای دیگر بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. لذا کمیته مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان کلیات طراحی و اجرای این ساختمان ها را به عنوان یک گام اولیه و با امید به استفاده هر چه بیشتر این سازه ها در کشوره در فصل چهارم ارائه نموده است
 5. در فصل ششم ویرایش جدید نیز فصل های ساختمان های بنایی بدون کلاف”. “ساختمان های خشتی” و “ساختمان های سنگی” ویرایش پیشین ادغام شده و قسمت های تکراری آنها حذف گردیده است.

ویرایش جدید مبحث هشتم نیز مانند سایر تألیفات بشری عاری از اشتباه نمی باشد، لذا از محققان و مهندسان محترم خواهشمندیم نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را جهت بررسی در اختیار این کمیته قرار دهند.
کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “