مبحث سوم مقررات ملی ایران نظامات حفاظت ساختمان ها در برابر حریق

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1395

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

214 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • راه های خروج از بنا و فرار از حریق
 • تعاریف
 • مقررات کلی
 • بخش های سه گانه راه خروج
 • اجزای تشکیل دهنده راه خروج
 • ظرفیت راههای خروج
 • حداقل تعداد راه های خروج الزامی
 • چگونگی استقرار راه های خروج
 • روشنایی راه های خروج
 • علامت گذاری راه های خروج
 • ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرفهای مسکونی
 • ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرفهای آموزشی فرهنگی
 • ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرفهای درمانی مراقبتی
 • ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرفهای تجمعی
 • ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های اداری احرقهای
 • ضوابط اختصاصی راههای خروج در تصرفهای کسبی /تجاری
 • ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرفهای صنعتی
 • ضوابط اختصاصی رازهای خروج در تصرفهای انباری
 • ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند
 • ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتش نشانی
 • ضوابط اختصاصی فضای امن
 • ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی
 • ضوابط اختصاصی آتریومها
 • ضوابط اختصاصی پارکینگ ها
 • ضوابط اختصاصی آسانسور ها
 • ساختارها، ارتفاعات و مساحتها
 • ساختارها
 • حداکثر طبقات و ارتفاعات مجاز
 • مساحت های مجاز
 • پیوست واژه نامه
مقدمـه کتاب

مقدمه
اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه های انرژی، برق و گاز و به کار گیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمانها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. به منظور حفظ جان و مال انسان ها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری است که مهم ترین أن عبارتند از:

– تأمين تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان ها به منظور پیشگیری از بروز حریق

– فراهم ساختن شبکه های علائمی محافظ (تشخيص. هشدار، اعلام) و امکانات مهار، کنترل و اطفاء
حریق در ساختمان

– جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان
دیگر یا از معابر به ساختمان

– پیش بینی راه های خروج برای خارج شدن به موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به
مکان های امن

– ساختارها، ارتفاعات و مساحتها

بر اساس تصمیمات متخذه در جلسات کمیته تخصصی مبحث سوم، در نخستین مرحله از تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان پیرامون حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، تأمین ایمنی لازم جهت “حقظ جان انسان ها مورد تاکید بود و به همین دلیل در آن مرحله مقررات و ضوابط مربوط به “راههای خروج از بنا و فرار از حریق” که از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار بود. تدوین و پس از تصویب نهایی در شورای تدوین مقررات ملی منتشر شده.
ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان شامل مباحثی است که براساس اولویت های مورد نظر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و با توجه به شرایط فني، تخصصی و اجرایی موجود در کشور از نظر وجود مهارت های لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادی کشور منتشر شده است.
همچنین توجه به این نکته ضروری است در مواردی که سایر مقررات ملی ساختمان مانند مقررات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی، لوله کشی گاز و سیستم های تهویه محدودیت های متفاوتی نسبت به ضوابط این مبحث ایجاد و الزام نماید، ضرایطی باید ملاک عمل قرار گیرد که محدودیت بیشتری دارد.
امید است با اجرای این مبحث علاوه بر حفظ جان و مال انسان ها شاهد تحقق اهداف مقررات ملی ساختمان مانند افزایش عمر مفید ساختمان ها، حفاظت از سرمایه های مردمی و عمومی، صرفه جویی و افزایش بهره وری و تأمین آسایش و ایمنی انسان ها باشیم.
کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “