مبحث دوم مقررات ملی ایران نظامات اداری

mabhas 2

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

۱۳۸۴

شمارگان :

5000 نسخه

تعداد صفحات :

164 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • مبحث دوم – نظامات اداری
 • تعاریف
 • مقررات ملی ساختمان
 • اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
 • اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
 • ناظر
 • شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
 • ترویج
 • متفرقه
 • پیوست – مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
 • فصل اول : کلیات
 • پیشگفتار
 • ماده ۱- تعاریف
 • ماده ۲- اهداف
 • ماده ۳- خدمات طراحی ، اجرا ، نظارت ساختمان
 • فصل دوم : طراحی ساختمان
 • ماده ۴- طراحی ساختمان
 • ماده ۵ دفاتر مهندسی طراحی ساختمان.
 • ماده ۶- طراحان حقوقی ساختمان
 • فصل سوم : اجرای ساختمان
 • ماده ۷- اجرای ساختمان
 • ماده ۸ دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
 • ماده ۹- مجریان حقوقی ساختمان
 • ماده ۱۰- مجریان انبوه ساز
 • کاربرگ های شماره ۱، ۲ و ۳ انبوه سازه
 • ماده ۱۱- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه های فنی و معماران تجربی
 • ماده ۱۲- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای
 • ساختمان فصل چهارم : نظارت ساختمان
 • ماده ۱۳- نظارت ساختمان
 • ماده ۱۴- ناظران حقیقی ساختمان
 • ماده ۱۵- ناظران حقوقی ساختمان
 • ماده ۱۶- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت، حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی
 • مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان
 • فصل پنجم : فهرستهای قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی
 • ماده ۱۷- نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت
 • موضوع ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی
 • ماده ۱۸ نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن
 • فصل ششم : شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
 • ماده ۱۹- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
 • دفترچه اطلاعات ساختمان
 • فصل هفتم :شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ ائين نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فصل هشتم ؛ پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل : شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرار داد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان
مقدمـه کتاب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “