منابع آزمون نظام مهندسی معماری

منابع اعلام شده آزمون نظام مهندسی در سایت وزارت راه و شهرسازی که تحت نظر سازمان سنجش گرفته میشود به شرح زیر است:

رشته معماري(طراحي)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) ۱۳۹۲
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۸۹
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

*براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در موارد فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري(نظارت)

 • مبحث يازدهم: (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
 • مبحث دوازدهم: (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم: (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها (۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم: (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶ (دانلود غلط نامه مربوط به مبحث چهاردهم)
 • مبحث پانزدهم: (آسانسورها و پلکان برقي) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم: (تأسیسات بهداشتی) ۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم: (لوله‌كشي گاز طبيعي) ۱۳۸۹
 • مبحث هجدهم: (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۸۹
 • مبحث بيستم: (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم: (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم: (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي: (بخش هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري(اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث سوم: (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم: (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم: (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم: (پي و پي‌سازی) ۱۳۹۲
 • مبحث هشتم: (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۲
 • مبحث نهم: (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم: (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۳۹۲ (دانلود غلط نامه مربوط به مبحث دهم)
 • مبحث يازدهم: (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
 • مبحث دوازدهم: (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم: (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم: (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶ (دانلود غلط نامه مربوط به مبحث چهاردهم)
 • مبحث پانزدهم: (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم: (تأسیسات بهداشتی)۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم: (لوله کشی گاز طبیعی)۱۳۸۹
 • مبحث هجدهم: (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۸۹
 • مبحث بيستم: (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم: (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم: (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي: (بخش‌هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان*
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان‌ها
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان

پست های مشابه

دوازدهمین دوره جایزه آرکیتایزر

برای رفتن به صفحه این پست روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاهده پست

همایش ملی |میراث معماری معاصر ایران|

برای رفتن به صفحه این پست روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاهده پست

طرح پیشنهادی حائل مجموعه تئاترشهر

برای رفتن به صفحه این پست روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاهده پست

نظرات پست

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “