پروژه های منتشر شده

سال ساخت

لطفا برای تعیین حداقل و حداکثر سال ساخت دستگیره ها را جا به جا کرده و چند لحظه صبر کنيد

1399 ه.ش 1399 ه.ش 

متراژ ساختمان

لطفا برای تعیین حداقل و حداکثر متراژ دستگیره ها را جا به جا کرده و چند لحظه صبر کنيد

10300 متر مربع 10300 متر مربع 

نوع ساختمان

لطفا برای جستجوی دقیق تر نوع ساختمان را انتخاب کنید و چند لحظه صبر کنيد

کاربری ساختمان

لطفا برای جستجوی دقیق، کاربری ساختمان را انتخاب کنید و چند لحظه صبر کنيد

” چیزی برای نمایش وجود ندارد “