مبحث شانزدهم مقررات ملی ایران تأسیسات بهداشتی

نویسندگان :

دفتر مقررات ملی ساختمان

ناشر :

نشر توسعه ایران

تاریخ انتشار :

1396

شمارگان :

3000 نسخه

تعداد صفحات :

217 صفحه

قیمت :

300000 ریال

فهرست مطالب
 • الزامات قانونی
 • دامنه
 • استاندارد
 • تغییر مقررات
 • ساختمان های موجود
 • راهبری و نگهداری
 • تخريب
 • مصالح
 • مدارک فنی
 • بازرسی و آزمایش
 • تعاریف
 • کلیات
 • فهرست تعاريف
 • مقررات
 • دامنه کاربرد
 • کلیات
 • ایمنی و بهداشت
 • فضای نصب لوازم بهداشتی
 • شبکه های لوله کشی آب و فاضلاب
 • مصالح
 • حفاظت لوله کشی
 • لوله گذاری در ترنج
 • حفاطت اجزای ساختمان
 • توزیع آب مصرفی در ساختمان
 • آب مورد نیاز
 • طراحی لوله کشی توزیع آب مصرفی
 • انتخاب مصالح
 • اجرای لوله کشی
 • ذخیره سازی و تنظیم فشار
 • حفاظت آب آشامیدنی
 • لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی
 • ضد عفونی، آزمایش، نگهداری
 • لوله کشی فاضلاب
 • طراحی لوله کشی فاضلاب
 • انتخاب مصالح
 • اجرای لوله کشی
 • آزمایش و نگهداری
 • لوله کشی هواکش فاضلاب
 • طراحی لوله کشی هواکشی فاضلاب
 • مصالح
 • اجرای لوله کشی
 • آزمایش و نگهداری
 • لوازم بهداشتی
 • دامنه
 • جنس و ساخت
 • تعداد لوازم بهداشتی
 • نصب لوازم بهداشتی
 • الزامات انتخاب و نصب
 • لوله کشی آب باران
 • دامنه
 • طراحی لوله کشی آب باران
 • انتخاب مصالح
 • اجرای لوله کشی
 • آزمایش و نگهداری
 • پست و تکیه گاه
 • حدود دامنه کاربرد
 • نکات عمومی
 • بست و تکیه گاه لوله های قائم
 • بست و تکیه گاه لوله های افق
 • محل بست ها و تکیه گاه ها
 • پیوست و اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی توزیع آب مصرفی
 • تعیین حداکثر مصرف لحظه ای آب
 • تعیین حداکثر مصرف لحظه اي محتمل
 • افت فشار در طول لوله
 • اندازه گذاری لوله ها
 • نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها
 • علائم ترسیمی در لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
 • پیوست اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
 • کلیات
 • تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضلاب تعیین تعطر اسمی لوله مورد نیاز
 • نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها
 • پیوست علائم ترسیمی در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
 • علائم ترسیمی
 • پیوست اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی هواکش فاضلاب ساده
 •  کلیات
 • تعیین مقدار DFU برای لوازم بهداشتی مختلف
 • تعیین قطر اسمی لوله مورد نیاز
 • نکات دیگری درباره اندازه گذاری لوله ها
 • پیوست و علاج ترسیمی در لوله ها
 • پیوست اندازه گذاری لوله ها در لوله کشی آب باران
 • کلیات
 • تعیین قطر اسمی لوله های قائم
 • تعیین قطر اسمی لوله های افقی
 • پیوست علائم توسیعی در لوله کشی آب باران ساختمان
 • علائم ترسیمی
 • پیوسته بازگردانی فاضلاب خاکستری
 • کلیات
 • واژه نامه فارسی – انگلیسی
مقدمـه کتاب

محتوایی برای نمایش وجود ندارد

خـرید کتاب

" برای خرید این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

دانلود کتاب

" برای دانلود این کتاب از طریق لینک زیر اقدام کنید "

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “